Show menu

Javni razpis za sofinanciranje bilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Kraljevino Dansko, Kraljevino Norveško...

25. 11. 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz naslednjih držav:  Danske, Norveške, Finske, Estonije, Latvije ter Litve, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v obdobju od 2020 – 2022 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo do dveh let.

Navedene države ne bodo objavile javnega razpisa, zato je ta razpis enostranski razpis in raziskovalce iz navedenih držav v slovenski bilateralni projekt prijavi samo slovenski prijavitelj. Raziskovalne organizacije in raziskovalci iz navedenih držav se v prijavljen bilateralni projekt vključujejo samostojno.

Elektronska prijava je pravočasna, če je v prvem roku oddana na elektronski naslov: SKA@ARRS.SI do vključno 30. 1. 2020 do 14. ure oziroma v drugem roku do vključno 28. 5. 2020 do 14. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost