Show menu

Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2020

25. 11. 2019
Na podlagi memoranduma med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (Japan Society for the Promotion of Science; v nadaljevanju: JSPS) JSPS vsako leto zagotavlja podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2020 sta za Slovenijo namenjeni  dve štipendiji.

Rok za oddajo prija: 30. 1. 2020

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost 

http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Japonska/razpisi/19/razp-stip-japonska-19.asp