Show menu

Javni razpis »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije« (JR-ESRR-Razvoj slovenščine v digitalnem okolju)

2. 12. 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja večletne za gradnjo jezikovnih virov in tehnologij.
Ministrstvo za kulturo bo v okviru tega javnega razpisa sofinanciralo en raziskovalno-razvojni projekt, sestavljen iz več sklopov:

1. vzdrževanje in nadgradnja korpusov
2. govorne tehnologije,
3. semantični viri in tehnologije,
4. strojno prevajanje,
5. terminološki portal,
6. vzdrževanje infrastrukturnega centra za jezikov-ne vire in tehnologije.

Na javnem razpisu bo izbran en konzorcij izvajalcev.

Namen javnega razpisa je povezati znanost in gospodarstvo, da bi proizvedli končne produkte, ki bi bili enostavni za uporabo (»uporabnikom prijazni«), ljudem pa bi pomagali pri sporazumevanju, sodelovanju, poslovanju, izmenjavi znanja in udeleževanju v družabnih in političnih razpravah ne glede na jezikovne meje.

Rok prijave: 22. 1. 2020

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo