Show menu

Javni razpis za izvedbo projekta »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varnem prostoru za leti 2020 in 2021«, št. 430-1308/2019

11. 12. 2019
Predmet javnega razpisa je izvedba projekta »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varnem prostoru za leti 2020 in 2021«, v Republiki Sloveniji, in sicer nudenje pomoči žrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju v obliki namestitve v varni prostor, za obdobje od obojestranskega podpisa pogodbe do 31. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.

Rok za prijavo 24. 12. 2019 do 10.00.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve