Show menu

Sprememba (Ur. list št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019) Javnega razpisa z oznako P4D 2019-2023 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP

16. 12. 2019

Sprememba se nanaša na 11. točko javnega razpisa (Roki in način prijave na javni razpis), kjer se črta rok za predložitev vlog 20. 12. 2019 za pridobitev sredstev v letu 2020.

Izvajalec razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo