Show menu

Spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)

16. 12. 2019
V Javnem razpisu za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (JR DIR I.), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31/17 in objavljenimi spremembami v Uradnem listu RS, št. 66/17, 58/18, 22/19 in 47/19, se spremenijo naslednje točke:

1. spremeni se točka 4.1. Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih, ki so na razpolago za javni razpis, prvi odstavek, ki se glasi:

Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih je naslednja…….

Izvajalec razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/