Show menu

Popravek 2. javnega razpisa za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014–2020 za leto 2019

16. 12. 2019
V javnem razpisu za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP  2014–2020 za leto (Uradni list RS, št. 54/19 z dne 6. 9. 2019) se v poglavju z naslovom »

1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v vrstici »Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa:« datum »20. decembra 2019« nadomesti z datumom »30. decembra 2019«.
2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-podukrep-9-1-podpora-za-ustanavljanje-skupin-in-organizacij-proizvajalcev-v-kmetijskem-in-gozdarskem-sektorju-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-2014-2020-za-leto-2019/