Show menu

4.javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

16. 12. 2019

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (projekti EIP).

Rok za prijavo: 27. 3. 2020

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano