Show menu

Javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2020

16. 12. 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nacionalnih nagradnih  fondov, formalno uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni v Sloveniji, ki so name-njene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju urejanja prostora in graditve objektov na območju Republike Slovenije.
Predmet pogodbe ni sofinanciranje promocijskih in drugih spremljajočih se dogodkov in promocijskih mate-rialov povezanih z nagrado.

Namen javnega razpisa je prispevati:
– k uveljavljanju načel urejanja prostora, izhajajoč iz Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2);
– k uveljavljanju in promociji primerov dobre prakse;
– k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanističnega, arhitekturnega, krajinskega in gradbenega  raziskovanja, načrtovanja in projektiranja ter izvedbe;
– h krepitvi pomena in vloge kakovosti oblikovanja prostora za razvoj družbe in kakovost življenja;
– k ozaveščanju in izobraževanju širše javnosti o pomenu prostora kot skupni vrednoti;
– h krepitvi pomena, vloge in odgovornosti stroke pri doseganju boljših prostorskih ureditev, kakovosti in prepoznavnosti prostora, arhitekture, urbanizma, kakovosti bivalnega okolja.

Rok za prejem vloge do 15. 1. 2020, do 12. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor