Show menu

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2020

16. 12. 2019
Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za  leto 2020 je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2020, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

Rok za oddajo prijave za javne socialnovarstvene programe je 6. januar 2020, rok za razvojne socialno-varstvene programe je 20. januar 2020.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti