Show menu

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija...

16. 12. 2019
Predmet razpisa so delovne štipendije, namenjene fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo z najmanj polovičnim delovnim časom, ki so rojene leta 1986 ali kasneje.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša 159.000,00 evrov (53 delovnih štipendij v višini 3.000,00 evrov).

Razpis bo odprt do 13. 1. 2020.

Izvajalec razpisa: Ministrstva za kulturo 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-stvo-za-kulturo/javne-objave/