Show menu

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020

16. 12. 2019

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov

a) manjših temeljnih raziskovalnih projektov (temeljni projekti) in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov (aplikativni projekti)
b) podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov (podoktorski temeljni projekti; podoktorski aplikativni projekti)
c) manjših temeljnih raziskovalnih projektov – Pro-gram dr. Aleša Debeljaka (temeljni raziskovalni projekti – Program AD).

Rok za oddajo prijav do 29. 1. 2020 do 14. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost

http://www.arrs.si/sl/progproj/rproj/razpisi/19/razp-proj-19.asp