Show menu

Javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z redkimi boleznimi,...

7. 1. 2020
Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe zdravstvenih stisk in težav ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z redkimi boleznimi za leto 2020.

Predmet razpisa ima tri samostojne in ločene sklope:

Sklop 1) Programi neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja
Sklop 2) Programi neposredne pomoči, ozaveščanja in svetovanja  romskim  mladostnicam,  ženskam  in  otrokom s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja
Sklop 3) Programi neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin ter bolnikov z redkimi boleznimi s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja

Rok za oddajo vlog je 30. 12. 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zdravje
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/