Show menu

Javni razpis za izbiro izobraževalne ustanove s področja kmetijstva in gozdarstva za pripravo gradiv ter usposabljanje izvajalcev programa usposabljanja za varno delo...

7. 1. 2020
Predmet javnega razpisa je izbira  izobraževalne ustanove s področja kmetijstva in gozdarstva za pripravo gradiv ter usposabljanje izvajalcev programa usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki.

Rok prijave do vključno 13. januarja 2020.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-varno-delo-s-traktorjem/