Show menu

Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture...

7. 1. 2020
Namen rednega letnega javnega projektnega razpisa je podpora razširjanju programskih vsebin, name-njenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim v skladu s 4. členom ZMed.

Predmet razpisa je financiranje programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij senzorno oviranih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 172.643,00 evrov.

Rok za prijavo 24. 1. 2020.

Izvajalec razpisa: Ministrstva za kulturo 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-uprizoritvenih-umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/