Show menu

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Sloveni-ja iz proračuna...

7. 1. 2020
Predmet projektnega razpisa JPR-UPRIZ-2020 je sofinanciranje enoletnih kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2020.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 156.066 EUR.

Rok prijave 27. 1. 2020.

Izvajalec razpisa:  Ministrstva za kulturo