Show menu

Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1

7. 1. 2020
Namen  javnega  razpisa  je  dodeljevanje  ugodnih posojil  občinam  na  območju  Republike  Slovenije,  ki zasledujejo cilj 1.  izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:– izboljšanje cestne infrastrukture,– izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,– izboljšanje  socialne  in  športno  turistične  infra-strukture,– obnova socialne in športno turistične infrastrukture,– izgradnja socialne in športno turistične infrastrukture,– izboljšanje gospodarskega razvoja,– izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije.

Rok za oddajo vloge 29. 5. 2020 oziroma do porabe sredstev.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad