Show menu

Javni razpis za sofinanciranje demonstracijskih projektov javne večstanovanjske gradnje ob upoštevanju načel trajnostne gradnje z

7. 1. 2020
Predmet javnega razpisa je, na podlagi Programa porabe sredstev podnebnega sklada za leto 2019 in Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025, sofinanciranje projektiranja in gradnje večstanovanjskega(ih) demonstracijskega(ih) objekta(ov) z javnimi najemnimi stanovanji ter spremljanje učinkov v fazi uporabe in upravljanja objekta(ov).

Namen javnega razpisa je projektiranje in gradnja demonstracijskega(ih) večstanovanjskega(ih) objekta(ov), ki bo(do) pretežno zgrajeni iz lesenih tvoriv in v skladu z načeli trajnostne gradnje, ob hkratnem zagotavljanju cenovno dostopnih najemnih stanovanj v javni lasti (demonstracijski objekt). Preko izvedbe demonstracijskega objekta bo preverjana ustreznost opredeljevanja parametrov trajnostne in lesene gradnje, kadar gradnjo večstanovanjskega objekta izvajajo javni subjekti stanovanjske gradnje (stanovanjski skladi).Cilj javnega razpisa je spodbujanje trajnostne grad nje večstanovanjskih objektov z lesom, ki bodo namenjeni zagotavljanju dostopnih javnih najemnih stanovanj. Vlagatelj mora predvideti, da višina najemnine najmanj pet let po prvi oddaji stanovanj v najem ne sme presegati 6,00 €/m2.

Rok za oddajo vlog: 13. 1. 2020, do 12. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor