Show menu

Javni razpis NVO19 za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora

7. 1. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij v dejavnostih, ki so opredeljene v ZNOrg, torej dejavnostih informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist nevladnih organizacij (NVO) na dveh vsebinskih področjih: varstvo okolja in urejanje prostora.

Namen javnega razpisa je krepiti delovanje nevladnih organizacij na področjih varstva okolja in urejanja prostora, in s tem prispevati k blaženju podnebnih sprememb ter prilagajanju nanje preko sofinanciranja Pod-nebnih programov vsebinskih mrež NVO-jev. Podnebni programi za področje varstva okolja in urejanja prostora, poleg aktivnosti na primarnih vsebinskih področjih lahko obsegajo tudi sodelovanje z NVO-ji, ki delujejo na dodatnih vsebinskih področjih (s ciljem skupnega naslavljanja podnebnih izzivov), ki so: ohranjanje narave, kmetijstvo, promet, energija, zdravstveno varstvo ali mednarodno razvojno sodelovanje.

Rok za prijavo: 28. februarja 2020.

Izvajalec razpisa: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad