Show menu

Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF2

7. 1. 2020
Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj– premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:– premostitveno financiranje projektov kmetijskih gospodarstev.

Rok za oddajo vloge: 1. rok do 31. 1. 2020,2. rok do 28. 2. 2020,3. rok do 31. 3. 2020,4. rok do 30. 4. 2020.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi