Show menu

Javni razpis P7R 2019 – mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

7. 1. 2020
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP).

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:– ohranitev delovnih mest,– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,– spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Razpis odprt do 01. 10.2020.

Izvajalec javnega razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi