Show menu

Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v letu 2020, JR-PRS2020

7. 1. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v letu 2020, ki spodbujajo aktivacijo in večje vključevanje pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v družbo, prispevajo k opolnomočenju pripadnic in pripadnikov skupnosti in izboljšanju njihovega položaja ter prispevajo k odpravljanju nestrpnosti med večinskim in manjšinskim prebivalstvom, še pose-bej v lokalnih okoljih.

Rok za oddajo vlog 24. 1. 2020.

Izvajalec javnega razpisa: Svet romske skupnosti RS

https://www.svetromskeskupnosti.com/razpisi