Show menu

Sprememba (Ur. list št. 1/2020 z dne 3. 1. 2020) Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«...

7. 1. 2020
1. Prijavni rok za oddajo vlog:

a) Subvencije za delodajalce (točka 22.2. iz zgoraj navedenega razpisa):
Rok za prijavo je sreda, 15. 1. 2020*.*V primeru, da se ne porabijo vsa sredstva v prvem prijavnem roku bodo naknadno določeni dodatni roki za prijave, objavljeni v Uradnem listu RS.

b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi (točka 22.7. iz zgoraj navedenega razpisa):Rok za prijavo je sreda, 15. 1. 2020.Prijava preko standardiziranega e-obrazca objavljenega na spletni strani JSKD (www.jskd.si).

2. Spremembe: Razpisnik spreminja dodatne pogoje iz točke 5.3. zgoraj navedenega razpisa, navezujoč se na točko 10 »Število možnih vključitev brezposelnih oseb«, in sicer tako, da se doda nova alineja, ki opredeljuje, da je možna zaposlitev največ ene brezposelne osebe do 29. leta tudi pri pravnih osebah zasebnega prava, ki delujejo na področju nevladnega sektorja (civilna družba) na podlagi zakonov, ki urejajo delovanje društev, ustanov ali (zasebnih) zavodov in nimajo zaposlene nobene osebe ter so vpisani pri registrskem organu najmanj 5 let.

Izvajalec razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti