Show menu

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, z oznako JPR-IMU-2020

7. 1. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki bodo izvedeni v letu 2020.Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenje-nih za predmet razpisa, je 66.000,00 evrov.

Rok za oddajo vlog: 7. 2. 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-intermedijskih-umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/