Show menu

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-VIZ-2020

7. 1. 2020
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2020.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša 125.000 EUR.

Rok za oddajo vlog: 7. 2. 2019. 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo