Show menu

Izid javnega razpisa, (Ur. list št. 1/2020 z dne 3. 1. 2020), št. 430-1125/2019, za izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«

7. 1. 2020
Predmet javnega razpisa je izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«, in sicer v vseh treh fazah postopka, v fazi priprave, fazi vračanja in pri predaji tujcev v državi destinacije, za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.

Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranega projekta: za izvedbo projekta po predmetnem javnem razpisu vloga ni bila izbrana.

Vir sredstev, iz katerih se projekt financira: sredstva za izvedbo predmetnega projekta so zagotovljena iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/