Show menu

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020–2024

13. 1. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje plač strokovno izobraženim delavcem, ki so zaposleni pri nacionalni panožni športni zvezi in izvajajo programe, namenjene pretežno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v individualnih športih in v kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih panogah oziroma disciplinah, ki so na programu naslednjih zimskih ali letnih olimpijskih iger.

Rok prijave: 24. 1. 2020

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport