Show menu

Popravek (Ur. list št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020) Javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol...

20. 1. 2020
V javnem razpisu za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020–2024 se v uvodu besedilo »Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, v nadaljevanju: Zakon)« nadomesti z besedilom »Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg, nadaljevanju: Zakon)«.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport