Show menu

Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali...

20. 1. 2020

Predmet javnega  razpisa je dodelitev koncesije veterinarskim organizacijam, za območja posameznih občin, za izvajanje:

- dejavnosti javne veterinarske službe za izvajanje predpisanega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali na območju RS v tekočem letu (letna odredba), ki se opravlja v okviru mreže javne veterinarske službe in se financira iz proračuna UVHVVR, razen za izvajanje posebnih koncesij;
- ukrepov, ki jih odredi uradni veterinar veterinar-ski organizaciji ob zagotavljanju najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali;
- nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina.

Rok prijav je odprt do 10. 2. 2020.


Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)