Show menu

Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2020«

20. 1. 2020
Rok za oddajo prijav 17. 2. 2020.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za knjigo RS