Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020–2022

20. 1. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih in kitajskih raziskovalcev v okviru skupnih znanstveno raziskovalnih projektov (bilateralni projekti) v letih 2020–2022 na vseh raziskovalnih področjih. 
Bilateralni projekti trajajo največ dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Ljudska republika Kitajska.

Rok za oddajo prijav 10. 3. 2020, do 14. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS