Show menu

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer Flamska fundacija za raziskave deluje v vlogi vodilne agencije

20. 1. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega flamsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWO, kot skupni raziskovalni projekt, v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.

Cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne flamsko slovenske raziskovalne projekte.

Rok za oddajo prijav 1. 4. 2020, do 15. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS