Show menu

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH deluje v vlogi vodilne agencije

20. 1. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu NKFIH (gl. povezavo) kot skupni raziskovalni projekt, v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.

Rok za oddajo prijav 24. 2. 2020 do 15. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

http://www.arrs.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/20/razpis-NKFIH-20.asp