Show menu

Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu za leto 2020

20. 1. 2020

Predmet javnega razpisa je podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu.

Namen razpisa je s podelitvijo licenc supervizorja v socialnem varstvu vzpostaviti mrežo ustrezno strokov-no usposobljenih supervizorjev za izvajanje supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva ter javna objava liste supervizorjev.

Rok za oddajo vlog 17. 2. 2020.

Izvajalec razpisa: Socialna zbornica Slovenije