Show menu

Javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo...

27. 1. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij iz prvega odstavka 6. člena Uredbe.

Rok prijave: 14. 5. 2020.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano