Show menu

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letih 2020 in 2021

27. 1. 2020
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov za ozaveščanje o jezikovnih izbirah in krepitev jezikovne zmožnosti v slovenščini ter projektov za vzdrževanje, nad-gradnjo in aktualizacijo obstoječih jezikovnih portalov in  slovenske Wikimedije, ki  jih  bodo  izbrani  prijavitelji  izvedli v obdobju od 2020 do vključno 2021.

Rok za prijavo: 24. 2. 2020.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo