Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2021 in 2022

27. 1. 2020
Predmet razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstveno raziskovalne projekte Proteus v  letih 2021 in  2022 na vseh raziskovalnih  področjih.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Francoska republika. Bilateralni projekti trajajo dve leti.

Rok za oddajo vlog: 23. 4. 2020 do 15. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost  Republike Slovenije