Show menu

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020

3. 2. 2020
Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 14.398.496 eurov.

Razdelitev sredstev po sklopih je v skladu s petim odstavkom 12. člena Uredbe naslednja:
  • 11.520.000 eurov za upravičence, ki so na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu tovrstno zavarovanje predvidevajo ter za samostojne podjetnike posameznike in družbe z enim družbenikom (sklop A), in
  • 2.878.496 eurov za ostale upravičence (sklop B)

Vnos prijavnega obrazca in vložitev vloge na javni razpis:
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 24. 2. 2020 do vključno 18. 3. 2020, do 23.59 ure.

Informacije o razpisu:
  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana (Tel.: 01/580-77-92, Fax.: 01/478-92-94, E-mail: aktrp@gov.si)
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (priloga 10 razpisne dokumentacije)
Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije