Show menu

Javni razpis za sofinanciranje pilotnega projekta »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov v zahodni kohezijski regiji«

3. 2. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pilotnega projekta v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS)  ki bo namenjen razvoju in pilotnemu preizkušanju storitev socialnega vključevanja invalidov. Storitve socialnega vključevanja invalidov, ki se bodo preizkušale v okviru tega javnega razpisa, so opredeljene v Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18; v nadaljevanju: ZSVI), in so namenjene:
  • usposabljanju za samostojno življenje,
  • vseživljenjskemu učenju,
  • prebivanju s podporo in
  • ohranjanju socialne vključenosti starejših invalidov.
Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevati k oblikovanju podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za opolnomočeni vstop invalidov v družbo in jim s tem omogočiti, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti.

Izvajalec javnega razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-pilotnega-projekta-razvoj-in-preizkusanje-storitev-socialnega-vkljucevanja-invalidov-v-zahodni-kohezijski-regiji/