Show menu

Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji

3. 2. 2020
Predmet JPR-SLOA-2020 je (so)financiranje kulturnih projektov, izvedenih v letu 2020, nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na podlagi 4. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2017 do 2021 (z dne 12. 9. 2017). 

Cilja javnega razpisa sta:
  • ohranjanje, razvoj in promocija jezikovne in kulturne raznolikosti ter kulturne identitete pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji
  • ter višja raven območne in področne kulturne integracije manjšin.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 32.108,00 EUR.

Razpis bo trajal od 31. 1. 2020 do 2. 3. 2020.

Besedilo javnega razpisa in obrazec za elektronsko prijavo JPR-SLOA-2020 bosta dne 31. 1. 2020 objavljena na spletni strani Ministrstva za kulturo 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave