Show menu

Javni dvoletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2020–2021 (oznaka: JR3–KNJIGA–2020–2021).

3. 2. 2020
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2020–2021 (dvoletno sofinanciranje kulturnih projektov) na podlagi določb tega razpisa in izpolnjevanja kriterijev in pogojev iz točke 7 in 8 na naslednjih področjih knjige:
  • Izdaja knjig (IK),
  • Bralna kultura (BK),
  • Literarne prireditve (LP),
  • Mednarodno sodelovanje (MS).


Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 31. 1. 2020 in se izteče dne 2. 3. 2020.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.

Izvajalec: Javna agencija za knjigo RS