Show menu

Javni razpis za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2020-1 (televizijska nanizanka/nadaljevanka – 8 X 50 minut)

3. 2. 2020
Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je odkup slovenskega avdiovizualnega (AV) dela, televizijske nanizanke oziroma nadaljevanke (8 epizod x 50 minut), ki je izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa odkupljeno AV delo bo Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.

Razpisni rok: Razpis je odprt za prijave vlog od 31. 1. 2020 do 31. 3. 2020. Prijavitelji lahko vložijo vloge do vključno 31. 3. 2020

Informacije v zvezi z razpisom: Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z razpisom obrnejo na elektronski naslov: AVrazpisi@rtvslo.si.
V času trajanja razpisa je vsem zainteresiranim osebam celotna razpisna dokumentacija dosegljiva na sedežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV SLO
http://www.rtvslo.si/razpisi.