Show menu

Javni razpis za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020

3. 2. 2020
Predmet in namen razpisaPriznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: priznanje) je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.

Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji bodo obenem prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljavnih evropskih meril EFQM sheme »Priznani v odličnosti – Recognised for Excellence« za dosežene točke nad 300, 400 in 500 (od 1000 možnih).
Rok za oddajo vlog je 28. 5. 2020.

Dodatne informacije:
za dodatne informacije povezane z razpisom ter možnostjo osebne predstavitve sistema ocenjevanja za priznanje ali modela odličnosti EFQM in odgovore na vprašanja pri pripravi vloge za kandidaturo se obrnite na elektronski naslov podlicnost@spiritslovenia.si ali ana.mrzlikar@spiritslovenia.si oziroma pokličite 05/908-95-11.

Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost