Show menu

Spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2019)

10. 2. 2020
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2019), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/19 z dne 2. 8. 2019, Ob-2694/19.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko javnega razpisa:

2. Vir financiranja, višina razpisanih sredstev in višina sredstev na posameznega vlagatelja
Spremeni se drugi in tretji odstavek 2. točke:
»Skupni razpoložljivi znesek znaša 3.375.000 EUR.
V primeru razpoložljivih sredstev se razpisan znesek lahko poviša.

Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SI-SK po tem razpisu znaša največ do 3.375.000 EUR.

V primeru razpoložljivih sredstev se razpisan znesek lahko poveča.«

Izvajalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo