Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2020

10. 2. 2020
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti žensk in moških na dveh področjih: a) Spolno nadlegovanje b) Preseganje spolnih stereotipov

Rok izvedbe:  Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020, in sicer za dejavnosti od začetka veljavnosti pogodbe do najkasneje 30. 10. 2020. To pomeni, da je do 30. 10. 2020 izdan račun oziroma, da so v primeru uveljavljanja stroškov dela upravičeni stroški dela do vključno 30. 10. 2020.

Ministrstvo ne bo sofinanciralo dejavnosti, izvedenih pred začetkom veljavnosti pogodbe o sofinanciranju.

Izvajalec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti