Show menu

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v letu 2020

10. 2. 2020
Na javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran v letu 2020 se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti zemljišča, na katerih bodo stale nove športne dvorane.

Na javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v letu 2020 se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti zemljišča, na katerih bodo stali novi športni bazeni ali v lasti javne športne bazene, ki bodo predmet rekonstrukcije.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje novogradnje javnih športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije javnih športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike z namenom doseči boljšo in učinkovitejšo rabo športnih površin ter športno tehnološko posodobitev obstoječih javnih športnih objektov skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014–2023.

Cilj javnega razpisa je zagotoviti kakovostne javne športne površine za vse kategorije uporabnikov ter učinkovito koriščenje in ravnanje z javnimi športnimi objekti.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike, katerih sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov za leto 2020 in podpisom pogodb z izbranimi prijavitelj

Izvajalec: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport