Show menu

Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega ...

10. 2. 2020
Predmet javnega razpisa: dodelitev koncesije veterinarskim organizacijam, za območja posameznih občin, za izvajanje:
  • dejavnosti javne veterinarske službe za izvajanje predpisanega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali na območju RS v tekočem letu (letna odredba), ki se opravlja v okviru mreže javne veterinarske službe in se financira iz proračuna UVHVVR, razen za izvajanje posebnih koncesij; 
  • ukrepov, ki jih odredi uradni veterinar veterinarski organizaciji ob zagotavljanju najmanjšega obsega zdrav­stvenega varstva živali;
  • nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina.
Javni razpis ne velja za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali v okviru posebnih koncesij, ki se določijo v skladu s 5. členom Uredbe o mreži javne veterinarske službe (Uradni list RS, št. 54/08).

Izvajalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin