Show menu

Javni razpis za izbor izvajalca mednarodnih prevajalskih seminarjev za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike v Sloveniji za leto 2020

10. 2. 2020
Javni razpis za izbor izvajalca mednarodnih prevajalskih seminarjev za prevajalce iz slovenščine  tuje jezike v Sloveniji za leto 2020 (v nadaljevanju: JR4-PS-2020).

Predmet javnega razpisa JR4-PS-2020 je sofinanciranje organizacije in izvedbe treh mednarodnih prevajalskih seminarjev v letu 2020 za:
  • prevajalce iz slovenščine v tuje jezike z izvedbo in potekom v Sloveniji, 
  • prevajalce iz slovenščine v italijanščino z izvedbo in potekom v Italiji,
  • prevajalce iz slovenščine v nemščino z izvedbo in potekom v nemškem govornem prostoru (Avstrija, Nemčija ali Švica).


Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 7. 2. 2020 in se izteče dne 9. 3. 2020.

Javna agencija za knjigo RS