Show menu

Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2020

10. 2. 2020
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili
večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

www.zzzs.si