Show menu

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« v okviru programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastru

10. 2. 2020
Namen javnega razpisa je zagotavljanje sodobnega učnega okolja z dobro internetno pokritostjo s pomočjo sodobne in zmogljive aktivne omrežne opreme, kar bo prispevalo k kvalitetnejšemu in izboljšanemu vzgojno-izobraževalnemu procesu.

Končni cilj javnega razpisa je boljša pokritost z brezžičnim omrežjem, okrepitev digitalnega znanja učencev, dijakov in študentov ter poskrbeti, da se učni procesi izvajajo s kakovostnimi e-storitvami in e-vsebinami. Vse navedeno zagotavlja učencem in dijakom izboljšane kompetence, večje dosežke ter boljšo usposobljenost, ki so ključni elementi za uspešnejše gospodarstvo in družbo.

Izvajalec: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije